Home » Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING VAN Your in Hair kappers

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Your in Hair kappers
verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Your in Hair kappers of om een andere reden persoonsgegevens aan Your
in Hair kappers verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit
Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Your in Hair kappers, adres: Laan van Wateringseveld 1559, telefoonnummer: 0703937881, KvK:
68124716,
De salon is bereikbaar via yourinhairkappers@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt Your in Hair kappers en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Voor – en na foto’s

2.2 Your in Hair kappers verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken
en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Your in Hair kappers.
c) Voor- en na foto’s van haar worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

E-mail berichtgeving:
Your in Hair kappers gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie
over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Your in Hair
kappers. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Your in Hair kappers verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de
gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Your in Hair kappers passende technische
en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Your in Hair kappers gebruik van
diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een
verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de eigenaresse van Your in Hair kappers kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Your in Hair kappers
zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Your in Hair kappers je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan
eigenaresse van Your in Hair kappers via yourinhairkappers@gmail.com

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

Your In Hair